Tr - Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults

İçeriğe git
1-OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitim kurumlarından lise eğitiminin sonuna kadar her türlü okul öncesi, ilkokul, ortaokul, meslek liseleri, teknik okullar ve yetişkin eğitim merkezlerindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu yerel merkezi bir kurumdur. Kurumun idaresi 1 İl Müdürü,3  müdür yardımcısı, 8 şube müdürü ve 20 okul müfettişinden  oluşmaktadır. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 442 okuldan sorumludur, 7462 öğretmen ve 123017 öğrencisinin eğitim öğretim faaliyetlerinden sorumludur. İlimizde ayrıca 7 yetişkin eğitim merkezi ve 85.000'den fazla yetişkin (+14 yaş) bulunmaktadır. Halk Eğitim merkezlerinin idaresinden kurumun müdür ve müdür yardımcıları sorumludur ve bu merkezlerin çalışma faaliyetleri kurumumuzdaki 1 müdür yardımcısı ve  yetişkin eğitim ofisi tarafından organize edilir ve denetlenir.
2- FUNDACJA INSTYTUT BADAN I INNOWACJI  W EDUKACJI
Fundacja "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji" [INBIE], 2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Genel merkezi Czestochowa - Polonya'dadır. INBIE, yerel ve bölgesel örgün ve yaygın eğitim kurumları, yerel yetkililer ve KOBİ'ler iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaktadır. Vakfın tüm faaliyetlerine katılan personel ve gönüllüler, ortak bir amaç ile Silezya bölgesinden farklı alanlardan araştırmacılar ve eğitmenler ve yerel topluluk ve eğitim kurumlarının üyeleridir: gençlerin sosyal ve mesleki yaşamlarını iyileştirmek, işsizlik ve sosyal dışlanma ile mücadele etmek için yeni fırsatlar yaratma becerisini geliştirmek. INBIE genç ve yetişkinlere ücretsiz olarak çok sayıda eğitim vermektedir. INBIE genç yetişkinlerin toplumda bir yer bulmalarına yardımcı olur: inisiyatif kullanmak, vatandaşlık sorumluluğunu artıran ve toplumu kurmaya aktif katılımlarını arttıran eylemleri denemek.
Vakfın ERASMUS + proje yönetimi ve uygulaması konusunda deneyimi vardır:
Gençleri sahte haberleri eleştirel analiz etmeleri için güçlendirmek
- Kültürel rotaların geliştirilmesi
- Gençlik / Yetişkin Çalışmalarında Dijital Beceriler
- Personel Hareketliliği
- Eğitim Kursları.
Vakıf hedeflerine şu yollarla ulaşır:
1-Bilim alanında araştırma, Yaygın eğitim, sanat, kültürel miras ve geleneklerin korunması, bakım ve sosyal yardım;
2-Sosyal yaşamın çeşitli alanlarında (eğitim, bilim, kültür, bilgi teknolojisi, çevre, girişimcilik, sosyal yardım ve yardım) yerel toplulukların, STK'ların ve kamu yararına çalışan diğer kurumların gelişimini desteklemek;
3- Sivil toplumun gelişimi ve bilimin geliştirilmesi alanında, eğitim ve tavsiye sağlanması da dahil olmak üzere, bilgi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi;
4- Toplantı, seminer, çalıştay, konferans, tartışma, fuar, kurs, sergi, çalışma ziyareti organizasyonu;
5- Veri ve bilgilerin toplanması ve sosyal faaliyetler ile vatandaşların kamusal yaşama katılımı hakkında araştırmalar yapılması ve bu çalışmaların sonuçlarının yaygınlaştırılması;
6- Faaliyetleri benzer bir aralıkta yürütülen yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği kurmak;
7- Yasal hedeflerimizi uygulamak için bir yayın yapmak: araştırmadan elde edilen sonuçların analizi, değerlendirilmesi, yayınlanması ve yayınlanması.
3-COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL
1998 yılında Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından tanınan ULHT, Portekiz'deki en büyük özel üniversitedir ve Portekiz, Brezilya, Cape Verde, Mozambik ve GineBissau'daki 10 yüksek öğrenim kurumunu entegre etmektedir. Projelerde ULHT, Uygulamalı İletişim, Kültür ve Yeni Teknolojiler Araştırma Merkezi (CICANT), İletişim, Mimarlık, Sanat ve Bilgi Teknolojileri Okulu'ndan (ECATI) ve Çeviri ve Diller Ofisi (GTL) ECATI birleşir. Sivil toplumla bağlantılı kültürel ve bilimsel faaliyetlerin teşvik edilmesi ile topluma lisansüstü ve ileri eğitim, araştırma ve hizmet sağlanması da kuruluşun amaçlarındandır. ECATI'nin son derece esnek, titiz ve entegre araştırma stratejisi, öğrencileri bilgi ve bilgi toplumunun zorluklarına yaratıcı bir şekilde cevap vermeye hazırlamayı amaçlamaktadır. CICANT tüm konu alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmaları teşvik etmektedir: Yeni Medya ve Yeni Teknolojiler, Örgütsel İletişim, Sanat ve Görsel Kültür ve Kültür ve Medya Çalışmaları. Merkez, medya, sanat, kültür ve teknolojilerin çaprazında Portekiz ve Avrupa'daki endüstri ve benzer merkezlerle bilgi aktarımı ve değişimine odaklanmaktadır. GTL, çok çeşitli dillerden ve dillere yüksek kalitede çeviri hizmetleri sunar. GTL ayrıca Araştırma Merkezleri ile işbirliği yapmıştır ve Lusófona’nın ekonomi ve yönetim, hukuk, sosyal ve beşeri bilimler, iletişim ve pazarlama, sağlık bilimleri gibi çok çeşitli bilimsel alanlarda uluslararası öneme sahip olmasına katkıda bulunmaktadır. GTL'de sunulan dil kursları, yeni bir dil öğrenmek isteyen herkese çok kültürlü bir fırsat sunmaktadır.
4- EUROPE FOR ALL
Europe For All, uluslararası eğitim alanında konsolide deneyimi olan bir grup genç tarafından 2010 yılında kurulan bir Mesleki Eğitim Merkezidir. Eğitim ve mesleki alanda uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde EUROPE FOR ALL, uluslararası bir kurum olarak farklı mesleki eğitim projelerini tanıtmak, eğitmen ve eğitim olanağı sunmak, ev sahibi ve gönderen kurum olarak çeşitli görevleri yerine getirebilmektedir. Bu bağlamda EUROPE FOR ALL, gençlere işgücü piyasasındaki değişikliklerin farkında olmalarına ve iş gücü becerisi edinerek bunlara hazır olmalarına, dil becerilerini, mesleki yeteneklerinin yanı sıra kişisel becerilerini de geliştirme imkânı vererek daha esnek ve her şeyden önce daha rekabetçi olmalarına yardımcı olur. Ayrıca Avrupa fırsatları, deneyim yoluyla öğrenmeyi, yaparak öğrenmeyi, ağ kurmayı ve değişim yoluyla öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Sosyo-ekonomik, coğrafi ve psiko-fiziksel dezavantajları olanlara sosyal içermeye dikkat çekmek için bir dizi uygulama olarak çok dillilik, insan haklarına ve mentorluğa inanıyoruz. 2010'dan bu yana, her yaştan katılımcı için olağanüstü sonuçlarla çok sayıda Avrupa eğitim programı yönetiyoruz. Europe For All birçok alanda eğitim kursları düzenlemektedir. Her eğitim kursu hem teorik hem de pratik saatlere ayrılmıştır. Kurslar tüm öğrencilere ve ayrıca Okullar, Üniversiteler, Mesleki Eğitim ve Öğretim Kuruluşları, STK'lar, Dernekler, İşletmeler gibi Avrupa Kuruluşlarının personeline ayrılmıştır.
5- CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD
The Arad County Centre for Resources and Educational Assistance (CJRAE Arad) 2007 yılında kurulmuştur ve Arad bölgesindeki  eğitim destek uzmanlarının faaliyetlerini koordine etmekle görevli bölgesel bir kamu kuruluşudur. Bunlar okul psikologları, konuşma ve dil terapistleri, okul arabulucularıdır. Sağladıkları en önemli hizmetler şunlardır: okul danışmanlığı, kariyer rehberliği, bilgi ve danışmanlık (çocuklar, ebeveynler, öğretmenler, topluluk üyeleri için), eğitim danışmanlığı, konuşma ve dil terapisi, okul rehberliği ve özel eğitim ihtiyaçları değerlendirmesi, öğretmenlere yönelik eğitim kursları, veliler, öğrenciler.
Şu anda, konuşma ve dil terapisi için 23 ofis ve Arad bölgesinin neredeyse tüm okul ve okul öncesi nüfusu kapsayan 39 psikolojik ve pedagojik yardım ağı bulunmaktadır. CJRAE Arad'ın öğretmenleri, okul hayatına aktif olarak katılıyor ve öğrencilere en iyi hizmeti verebilmek için öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerle iyi işbirliği yapıyor.
CJRAE Arad çocuğa / gence güven ve saygı, kendine saygı ve okula saygı, hoşgörü ve eşitlik, yapıcı yaklaşım, yaratıcılık üzerine kurulu bir kuruluştur. Ayrıca, çocukların ve yetişkinlerin kültürlerarası yeterliklerinin, eğitim ortaklıklarının, kurumlar arası iletişimin ve toplumun eğitime katılımının geliştirilmesini teşvik ederler.
Kuruluşun misyonunu yerine getirmek için CJRAE çeşitli yönleri dikkate alır:
• Tüm çocuklar, ebeveynler, öğretmenler için eşit şans sunarak dahil etmeyi kolaylaştırmak için modern uygulamalı metodolojilerin gerektirdiği gibi Avrupa bağlamında Arad’ın öğretiminin gelişimine katkıda bulunmak
• Yüksek standartlarda psikopedagojik yardım sağlamak
• Eğitim için Avrupa boyutunun sağlanması
• Malzeme tabanının kalıcı gelişimi
• Bir kaynak merkezi oldukları için eğitim teklifinin iyileştirilmesi.
Avrupa projeleri alanında CJRAE, çeşitli Erasmus + stratejik ortaklıklarına gösterdiği ilgi alanlarında işbirliği kurarak Arad bölgesi için iyi bir uygulama örneği oldu.
CJRAE, öğrenciyi gelecekleri için hazırlıklı olma sürecinde desteklemek için diğer ortaklarla birlikte çalışan aktif bir kaynak olmayı hedeflemektedir. Bölge Kaynaklar ve Eğitim Yardımı Merkezi, öğrenmenin ortaya çıkan problemleri çözmeye, deneyimi kullanmaya, her bir uzmanın kendi gelişim sürecine sahip olduğu, diğerlerinin birlikte nasıl çalışacaklarını öğrenmeleri için zaman tanıdığı, deneyimleri kullanmaya yöneldiği mükemmelliğe yönelmeyi amaçlamaktadır. Bilgi herkese açıktır, geri bildirim her üyenin ortak sonucundan sorumlu hissettiği ve belirlenen hedeflere ulaşmaya çalıştığı her eylemin ilkesidir.
6- VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION  VOLUNTEERS
Vienna Association of Education Volunteers (V.A.E.V.)  Amacı dezavantajlı gençler için topluma dayalı eğitim olanakları sağlamak olan bir dernektirı ; onları barış, demokrasi ve kaynaşma gibi değerler konularında eğitmek; verilen eğitimlerle onların beceri ve yeteneklerini geliştirerek   Avrupa'daki dönüşümlerine çatışma yaşamadan uyum sağlamalarını sağlamaktır.
Vizyonumuz, dezavantajlı gençlere eğitim alma, öğrenme, kariyer yolu ve sosyal ve mesleki yaşam boyunca rehberlik etme şansı vermek için yaygın eğitim ve gönüllü eğitim tabanlı fırsatlar sunmaktır.
VAEV, gençlerin desteği ile ilgili sistemlerin eğitimini ve uygulanmasını teşvik eder. VAEV, politika değişikliklerini ve hizmetlerde iyileştirmeleri teşvik etmek için sosyal sektör kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Derneğin kapsamı, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde çeşitli alanlarda esnek yaygın eğitim programları sağlamaktır. İnsanların sosyal ve mesleki hayatta aktif olmasını sağlayacak beceri eğitimi ve girişimlerine odaklanmaktadır.

Bu proje (Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults , 2019-1-TR01-KA204-074258) Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçeriğe dön