Hareketlilikler - Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults

İçeriğe git
Erasmus+ KA204 Projesinde Son Toplantı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen 2019-1-TR01-KA204-074258 nolu ve ‘Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults’ başlıklı projenin final proje yönetim toplantısı 10-11 Mart 2022 tarihinde proje ortağı VAEV kuruluşunun ev sahipliğinde Viyana da gerçekleştirildi. Toplantıda proje yönetimi, proje uygulamaları değerlendirildi ve final raporu hazırlık çalışmaları görüşüldü.  
Erasmus+ KA204 Proje Yönetim Toplantısı  Portekiz’de Gerçekleştirildi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen 2019-1-TR01-KA204-074258 nolu ve ‘Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults’ başlıklı projenin proje yönetim toplantısı 02-03 Şubat 2022 tarihinde proje ortağı COFAC kuruluşunun ev sahipliğinde Lisbon’da gerçekleştirildi. Toplantıda proje yönetimi, proje uygulamaları değerlendirildi ve yerelde uygulanan öğrenme öğretme faaliyetleri raporu görüşüldü.
Proje Yönetim Toplantısı - Romanya Arad- 2-3 / 03 / 2021
Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesinin Üçüncü Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Romanya da Gerçekleştirildi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibelendirilen 2019-1-TR01-KA204-074258 referans no'lu ve 'Montessori Method in Teaching 2nd Language' başlıklı Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesinin üçüncü ulus ötesi proje yönetim toplantısı proje ortağı Centrul Judetean De Resurse Şi Assistenta Educational Arad kurumunun ev sahipliğinde 02-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya'nın Arad şehrinde gerçekleştirildi.
Polonya, İtalya, Avusturya ve Portekiz ve Türkiye'den Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletme ve kamu kurumlarından oluşan proje ortaklarının ikişer kişi ile katılım sağladığı toplantıda proje kapsamında hazırlanan rehber kitapçığı tamamlamak için hazırlanacak eğitmen eğitimi bölümünün taslağı oluşturulup, proje yönetimi ve uygulamaları değerlendirildi ve gerçekleştirilecek proje faaliyetleri tartışıldı.
Ev sahibi kurum önderliğinde Arad İl Meclisi (Consiliul Judetean Arad) ve Inspectoratul Scolar Judetean Arad(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ziyaret edilip proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje Yönetim Toplantısı - Polonya - 20-21 / 10 /2021
Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesinin İkinci Ulus Ötesi Proje Yönetim Toplantısı Polonya’da Gerçekleştirildi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibelendirilen 2019-1-TR01-KA204-074258 referans no'lu ve 'Montessori Method in Teaching 2nd Language' başlıklı Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesinin ikici ulus ötesi proje yönetim toplantısı proje ortağı INBIE ev sahipliğinde 20-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Czestochowa şehrinde gerçekleştirildi.
Romanya, İtalya, Avusturya ve Portekiz ve Türkiye'den Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletme ve kamu kurumlarından oluşan proje ortaklarının ikişer kişi ile katılım sağladığı toplantıda proje kapsamında hazırlanan rehber kitapçığı tamamlamak için hazırlanacak infografik ve yazılı rapor formatları belirlendi, proje yönetimi ve uygulamaları değerlendirildi ve gerçekleştirilecek proje faaliyetleri tartışıldı.
Öğrenme / Öğretme / Eğitim Faaliyeti - Milano İtalya- 12-16 /10 / 2020
LTTA Hareketliliği Europe For All Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibelendirilen 2019-1-TR01-KA204-074258 referans no'lu ve 'Montessori Method in Teaching 2nd Language' başlıklı Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesinin tel LTTA faaliyeti proje ortağı Europe For All ev sahipliğinde 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirildi. Tüm ortakların 2 şer kişi ile katılım sağladığı eğitim faaliyetinde aşağıdaki konularda 5 günlük teorik eğitim ve atölye çalışması yapıldı.
-       Maria Montessori
-       Montessori Felsefesi ve İlkeleri
-       Montessori Metodu uygulanan sınıflarda sınıf yönetimi
-       Montessori Metodunda Eğitim Materyalleri
Proje Başlangıç Toplantısı  - Osmaniye -20-21 /01/2020
Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesinin ilk proje yönetim toplantısı ilimizde gerçekleştirildi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibelendirilen 2019-1-TR01-KA204-074258 referans no'lu ve 'Montessori Method in Teaching 2nd Language' başlıklı Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesinin ilk proje yönetim toplantısı 20-21 Ocak 2020 tarihlerinde Osmaniye il Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Polonya, Romanya, İtalya, Avusturya ve Portekizden Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, küçük ve ortak ölçekli işletme ve kamu kurumlarından oluşan proje ortaklarının ikişer kişi ile katılım sağladığı toplantıda proje yönetimi ve uygulamaları, ortaklar arası görev dağılımları, bir sonraki toplantının planlanması, proje değerlendirme ölçekleri üzerine çalışıldı ve kamu kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.
Bu proje (Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults , 2019-1-TR01-KA204-074258) Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçeriğe dön