Hakkında - Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults

İçeriğe git

Montessori Metodu her yaştan insanın dil öğrenme kavramını anlamaya ve daha iyi geliştirmek ve dil öğrenmek için edinilmiş,sezgisel, uygulanması kolay, pratik ve kolay bir yolu olabilir. Montessori’ metodoloji kavramına dayalı dil öğretimi için bir yöntem tanımlamaktır.


The Montessori Method can be an acquired, intuitive, simple, easy, practical and easy way to understand the language learning concept of people of his age and to better develop and learn. It is a method for teaching language to Montessori's concept of methodology.

Son yıllarda, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma, kültürlerarası diyalog ile birlikte, yüksek kaliteli eğitime evrensel erişim sağlamak için çabalarla araştırılmıştır (UNESCO, 2013; Europa 2009). Buna paralel olarak, bireysel Milletler ve Avrupa Birliği gibi ekonomik gruplar, rekabetçi kalacaklarsa vatandaşları arasında yeni Yeterlilikler geliştirmek için temel bir eğitim dönüşümü çağrısında bulunuyorlar. Eğitim yeniliği, Avrupa 2020 stratejisi ve Avrupa yetişkin öğrenimi gündemi (Avrupa Komisyonu, 2013; Barroso,2012; Avrupa Birliği Konseyi, 2011) yetişkin öğrenimi, up-skilling ve eğitimin modernizasyonu ile ilgili temel hedeflere katkıda bulunan yüksek bir önceliktir.

Montessori yöntemi, özellikle çocukların eğitimi için uygulanan oldukça eski ama çok etkili bir eğitim yöntemidir. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına dayanmaktadır ve bu nedenle farklı eğitim alanları ve eğitim sektörlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve derin dikkate kişisel tutum, öğrenme süresi ve psikolojik blokları alabilir. Ryniker ve Shoho'ya (2001) göre, Montessori yaklaşımı, öğrencilerin bilgi gelişimsel olarak uygun olduğunda en etkili şekilde öğrendikleri fikrine dayanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bu yaklaşım, öğrencilerin herkesin rekabetçi olmayan işbirliği içinde çalıştığı bir atmosfer yaratmaya teşvik eder. Kişisel bağımsızlık, öz disiplin ve inisiyatif, bu yaklaşımın diğer önemli ilkeleridir. Öğrenciler ne yapacağına ve ne zaman özgürce yapılacağına karar verirler, müdahale yoktur. Ayrıca, kendi kendini düzeltici faaliyetlerle yaratıcı ve eleştirel düşünme yetenekleri geliştirirler, böylece özerk öğrenci olmalarını sağlarlar.

(MMTLA) Yetişkinler için ikinci Dil Öğretiminde projenin ana hedefi (Montessori Metodu her yaştan insanın dil öğrenme kavramını anlamaya ve daha iyi geliştirmek ve dil öğrenmek için edinilmiş,sezgisel, uygulanması kolay, pratik ve kolay bir yolu olabilir Montessori’ metodoloji kavramına dayalı dil öğretimi için bir yöntem tanımlamaktır. Bu proje sayesinde, yetişkinler için olduğu gibi dil öğrenme alanına Montessori yöntemini tanıtmayı ve eğitim ve öğretim sistemi boyunca temel yetkinliklerin ve becerilerin kazanılmasını teşvik etmeyi de amaçlamaktadır.

Ortaklar aşağıdaki şekillerde çalışacaktır
1.Montessori yönteminin dil öğreniminde yetişkinlere aktarılması için manuel bir rehber kitabın geliştirilmesi. Öncelikle dil öğretmenlerine hitap edilecek ve Montessori yönteminin prensiplerini 20 yaşın üzerindeki yetişkinlere nasıl uygulayacaklarını analitik olarak açıklayacaktır.
2.Montessori yöntemi üzerine dil öğretmenleri için eğitim atölyelerinin düzenlenmesi.
3.Ortak ülkelerde ve daha sonra tüm Avrupa'da dil öğretmenleri için metodolojide çevrimiçi eğitimin geliştirilmesi.
Dil öğretmenleri ve yetişkin eğitmenler ve yetişkin kursiyerler (göçmenler,hedef dil öğrenmek isteyen genç yetişkinler) bu projenin hedef grubudur.

Bu projenin sonunda
* Eğitilecek dil öğretmenleri, Montessori yaklaşımını kendi öğretmen eğitimlerinde deneyimleme şansına sahip olacaklardır. - Düşük vasıflı yetişkinler (20'den fazla) 2. veya 3. dili öğrenecek ve yaşam standartlarını geliştirebilecek ve geliştirebilecek daha iyi işler bulabilirler.
* Yaşadıkları ülkenin ana dilini öğrenen mülteciler ve göçmenler vatandaşlarla kolayca bütünleşecektir.
* Göçmenler ve mülteciler yardım istemeden günlük rutinlerini gerçekleştirebilirler.
Çekiciliği ve araştırma aşamasında öğreniyor yöntemi ile geliştirilen eğitim programının verimliliği beklenen etkisi ölçülür ve önceden elde edilen sonuçların analizi ile belgelenmiş ve katılımcılar, eğitmenler ve gözlemciler tarafından doldurulan ders testleri sonrası, aktif/katılımcı yöntemin etkinliğini değerlendirmek için olacak. Tüm sonuçlar tablolarda düzenlenecek ve olası tüm niceliksel detaylandırmalar gerçekleştirilecektir.
Daha geniş etki,yetişkin eğitim merkezlerinin, eğitim kurumlarının, paydaşların ve topluluk işbirlikçilerinin bu yöntemi ve proje çıktılarını ne ölçüde kullandıklarına veya projenin sonuçlarını yerel/bölgesel/ulusal düzeyde teşvik ettiğine.
İyi uygulamalar, Avrupa bağlamına maksimum bağlılığı sağlayacak ve Konsorsiyumun çalışmalarına devam etmek ve rafine etmek isteyen kişiler tarafından bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Ve diğer değer, benzer dil öğrenme güçlüklerine ve benzer geçmişe sahip yetişkinlere bakan öğretmenler ve yetkililerle çalışma fırsatına sahip olmaktır. Biz onlar aksi karşılamak asla gibi düşünen insanlarla çalışarak bu sorunlara çözüm bulacaksınız. Proje faaliyetleri,yerel yönetimlerin göçmen entegrasyonu, nitelikli işçilere ihtiyaç duyan odaların çalışmalarını da destekleyecektir.
Bu proje (Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults , 2019-1-TR01-KA204-074258) Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı buradaki bilgiler kullanılarak doğabilecek sorunlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçeriğe dön